Hotline: Ing. Edita Kruzslíková - riaditeľka, mobil 0903 421 219
Email: riaditelka@dsspp.sk

Objednávky


Obstarávateľ
Názov: DSS Plavecké Podhradie
IČO: 307 982 81
Zmluvný partner
Názov: Miroslav Sloboda M.S. - TPO
IČO: 44360355
Adresa: Na Rádku 101/3, 906 36 Rohožník
Detailné informácie
Číslo dokumentu: 15/03/2024
Predmet plnenia: Penový hasiaci prístroj do ZPB
Dátum vystavenia: 04.03.2024
Dátum zverejnenia: 04.03.2024
Celková hodnota: 50,00 € (s DPH)