Hotline: Ing. Edita Kruzslíková - riaditeľka, mobil 0903 421 219
Email: riaditelka@dsspp.sk

Objednávky

Počet záznamov: 345
Číslo Predmet plnenia Dodávateľ Suma Dátum
32/03/2021 Tonery HaSo - Marián Novota 212,00 € 01.03.2021
55/04/2021 toner a zásuvka Alza s.r.o. 62,80 € 01.04.2021
94/11/2019 Toaletný papier Andrej Lučenič - CAR LINE 7,50 € 27.11.2019
36/05/2020 Toaletný papier Pharm s.r.o. 102,00 € 02.05.2020
39/05/2020 Toaletný papier Andrej Lučenič - CAR LINE 135,60 € 05.05.2020
51/07/2020 Toaletný papier Pharm s.r.o. 204,00 € 30.06.2020
56/08/2020 Toaletný papier Andrej Lučenič - CAR LINE 135,60 € 01.08.2020
70/10/2020 Toaletný papier Pharm s.r.o. 204,00 € 01.10.2020
41/06/2020 Termostat + výmena termostatu Michal Koporec 180,00 € 01.06.2020
45/03/2021 Tabuľa s názvom zariadenia ESKO spol. s r.o. 38,40 € 20.03.2021
48/07/2019 Supervízia Spoločnosť SOCIO s.r.o. 70,00 € 26.07.2019
63/05/2021 Stravný lístok Up Slovensko s.r.o. 3,83 € 01.05.2021
05/01/2019 Stravné lístky DOXX - Stravné lístky 908,40 € 18.01.2019
12/03/2019 Stravné lístky DOXX - Stravné lístky 1 810,80 € 05.03.2019
58/08/2019 Stravné lístky DOXX - Stravné lístky 1 356,56 € 30.08.2019
07/01/2020 Stravné lístky DOXX - Stravné lístky 1 925,80 € 24.01.2020
34/05/2020 Stravné lístky DOXX - Stravné lístky 1 925,80 € 02.05.2020
93/11/2020 Stravné lístky DOXX - Stravné lístky 690,14 € 15.11.2020
4/01/2021 Stravné lístky DOXX - Stravné lístky 1 378,80 € 26.01.2021
8/01/2021 Stolová noha, lišta Nobio s.r.o. 46,15 € 26.01.2021
68/09/2019 Stojany na smetné vrecia Alza s.r.o. 26,50 € 20.09.2019
108/12/2019 Štetce a farby Colormika s.r.o. 748,70 € 02.12.2019
3/01/2020 Sprchový systém Osuský Igor - ROGI 240,20 € 02.01.2020
75/10/2020 Snovanie valca RRR Regionálny rozvoj remesiel Martin Molnár 420,00 € 01.10.2020
62/09/2019 Smetná nádoba na plast Ferex s.r.o. 44,40 € 10.09.2019
04/01/2019 Služby na PC Lukáš Ivančík - Litech 144,60 € 18.01.2019
61/08/2020 školenie vodičov Haba Ján - školenie vodičov 80,00 € 01.08.2020
67/09/2020 školenie VO PROEKO s.r.o. 79,00 € 01.09.2020
78/10/2020 Školenie VO Proeko - inštitút vzdelávania s.r.o. 84,00 € 01.10.2020
86/10/2020 Školenie o autizme 3lobit o.z. 69,00 € 01.10.2020