Hotline: Ing. Edita Kruzslíková - riaditeľka, mobil 0903 421 219
Email: riaditelka@dsspp.sk

11. ročník Spievajme na ľudovú nôtu

Spievajme na ľudovú nôtu“

 

Dňa 9. októbra 2019  organizoval Domov sociálnych služieb Plavecké Podhradie už  11. ročník medzinárodného stretnutia pri ľudovej piesni „Spievajme na ľudovú nôtu“. Na akcii sa zúčastnilo  spolu 18 družstiev z 3 štátov - z Česka, Poľska a Slovenska. Slovensko zastupovali spievajúce družstvá z Nitrianskeho, Trnavského a Bratislavského kraja. Niektoré zariadenia sa tento rok  zúčastnili po prvýkrát, čo nám potvrdilo zmysluplnosť tejto akcie. Celým programom nás v krojoch sprevádzala  moderátorská dvojica - zamestnankyňa DSS Plavecké Podhradie Mgr. Helena Chudjaková a prijímateľka sociálnej služby v DSS Plavecké Podhradie slečna Lucia Švancarová. Po prehliadke všetkých ľudových piesní do tanca hrala hudobná skupina Kabrňáci zo CSS Tloskov. Medzi významnými hosťami boli aj zástupcovia nášho zriaďovateľa - podpredseda Mgr. Mikuláš Krippel PhD., riaditeľka odboru sociálnych vecí PhDr. Marica Šiková a vedúca oddelenia sociálnej pomoci Mgr. Jana Matulová . Sprievodnou akciou bola prezentácia návrhov loga pre DSS Plavecké Podhradie. Návrhy pripravovali samotní prijímatelia sociálnej služby zo zariadenia. Celá akcia sa niesla v duchu ochrany životného prostredia, a to nepoužívaním plastov a separáciou odpadov. Každé účinkujúce družstvo si z akcie odnieslo diplom a keramiku.

Všetci zúčastnení sa zhodli na tom, že táto akcia nám pripomína malú televíznu „Zem spieva“ a zároveň sme sa dohodli, že o rok sa všetci opäť stretneme a budeme pokračovať v tradícii šírenia ľudového dedičstva.

Medzinárodné stretnutie pri ľudovej piesni „Spievajme na ľudovú nôtu“ bolo finančne podporené dotáciou z Ministerstva kultúry SR

E. Kruzslíková