Hotline: Ing. Edita Kruzslíková - riaditeľka, mobil 0903 421 219
Email: riaditelka@dsspp.sk

Športové hry

14. ROČNÍK ŠPORTOVO – ZÁBAVNÝCH HIER V DSS PLAVECKÉ PODHRADIE

          Dňa 3. júla 2019 sa v DSS Plavecké Podhradie  konali Športovo – zábavné hry, na ktorých sa zúčastnilo 12 zariadení z bratislavského, nitrianskeho a trnavského samosprávneho kraja.  V poradí už 14.   ročník športovo – zábavných hier slávnostne otvorila pani riaditeľka  Edita Kruzslíková a podpredseda Bratislavského samosprávneho kraja pán Mikuláš Krippel.

Za všetkých športovcov sa  prihovorila prijímateľka sociálnych služieb z Plaveckého Podhradia slečná Lucia Švancarová. Všetkým športovcom popriali športové naladenie, dobrú naládu, pozitívnu atmosféru a deň neopakovateľných zážitkov. Po slávnostnom otvorení športového dňa všetci športovci vypustili farebné balóny  do vzduchu, aby sa im podarilo zvládnuť všetky disciplíny. A mohlo sa začať športovať. S hudobným programom k nám   prišli  sestry Huškové z Malaciek. Svojimi  piesňami zapojili do tanca aj športovcov, ktorým vyčarili úsmev na tvári a dobrú náladu.  Po úspešnom zvládnutí všetkých športových disciplín pani riaditeľka a zamestnanci DSS ocenili všetkých športovcov diplomami, medailami a drobnými darčekmi a zablahoželala im k viťazstvu.

Deň pokračoval diskotékou a na radosť nášho DJ-a bol tanečný parket celý čas plný tanečníkov.

Bol to krásny športový  deň plný zážitkov a pozitívnej energie.