Hotline: Ing. Edita Kruzslíková - riaditeľka, mobil 0903 421 219
Email: riaditelka@dsspp.sk

Šitie rúšok

Šijeme si rúška :-)

 Pomáhať jeden druhému, mať spolu partnerský vzťah, rešpektovať jeden druhého s jeho potrebami, všímať si dianie okolo seba - to všetko sú hodnoty, ktoré si v DSS Plavecké Podhradie pestujú prijímatelia spolu zo zamestnancami.

Na výskyt vírusu COVID 19 sme zareagovali rýchlo a začali sme si spolu šiť rúška.

Našli sme si najvhodnejší strih, našli sme si látky, gumičky... Potom sme strihali, žehlili, maľovali slovenský ľudový motív a rozdávali všetkým  v DSS, aby sme sa navzájom chránili.

Pri tejto práci prežívame pocit užitočnosti a ešte viac si uvedomujeme vzájomnosť, potrebu si pomáhať a vzájomne sa chrániť.

 

Mgr. Helena Chudjaková – sociálny pracovník DSS