Hotline: Ing. Edita Kruzslíková - riaditeľka, mobil 0903 421 219
Email: riaditelka@dsspp.sk

Poďakovanie BSK

Poďakovanie

 

Povinnosti, termíny, kolóny, telefonáty,,,Stres.

Denne sa stretávame so stresom z rôznych zdrojov, denne naše telo a myseľ vystavujeme tomuto neduhu. Často si prajeme sa zastaviť, vydýchuť a dopriať si niečo čoho sa nám málo dostáva, čo je v dnešnej dobe také vzácne. Relax.

Ideálne vždy po náročnom dni plných výziev, Ideálne v spoločnosti blízkej osoby, ideálne relax, pri ktorom sa akoby zastaví čas a my si vychutnávame len ten moment bytia, bezmyšlienkovitého stavu a tichosti.

Relax prichádza taktiež v rôznych podobách.

Hudba, beh, kniha, šálka čaju, masáž. Každému je blízke to jeho.

My bežní ľudia máme možnosť sa rozhodnúť a ísť. Teraz je ten moment kedy vykročím a doprajem si kúsok svojho zaslúženého.

Existujú však tiež ľudia, ktorí túto možnosť nemajú a sú odkázaní na pomoc od personálu či pomoc z vonka. Títo ľudia taktiež cítia, bolesť, strach, šťastie, Lásku.

Taktiež túžia dostať trocha pozornosti a pocit výnimočnosti.

Ako povedala Pani riaditeľka Edita Kruzslíková na podujatí Vianočné zvonenie 2023,

‘‘Personálu je málo‘‘

A aj preto je náročné zabezpečovať to, po čom prijímateľ sociálnej služby túži.

Dostal sa nám však dar v podobe Masážneho kresla a my veríme, že v našej profesii bude skvelým pomocníkom pri napĺňaní týchto dôležitých ľudských potrieb.

Sadnúť si, zastaviť a dopriať si kúsok tepla alebo masírovania, Relaxu.

 

Srdečne ďakujeme predsedovi Jurajovi Drobovi a celému BSK, že pri svojich každodenných starostiach a povinnostiach dokážu svoju pozornosť smerovať tam, kde je to tak potrebné a žiaduce.