Hotline: Ing. Edita Kruzslíková - riaditeľka, mobil 0903 421 219
Email: riaditelka@dsspp.sk

Školenie 5.6.2023

Starostlivosť o inkontinentného klienta” 

                Dňa 05.06.2023 sa uskutočnilo školenie zamestnancov zo zariadení sociálnych služieb na tému “Starostlivosť o inkontinentného klienta”. Vzhľadom na neustále príjimanie klientov s rôznym stupňom inkontinencie v DSS zariadeniach, bola táto téma pre zamestnancov veľmi užitočná. 

                Získali poznatky o výbere vhodnej inkontinenčnej pomôcky pre daného klienta na základe správneho zmerania, ako aj najčastejšie chyby, ktoré pri výbere môžu nastať. 

                Zabezpečenie štandardu hygienickej starostlivosti o klientov v podobe videií, ocenili sestry a opatrovateľky veľmi pozitívne. Navyše mohli vo videách vidieť aj nácvik kegelových cvikov, ktoré sú pre klientov nápomocné pri prevencii už spomínanej inkontinencie.