Hotline: Ing. Edita Kruzslíková - riaditeľka, mobil 0903 421 219
Email: riaditelka@dsspp.sk

Výstup na Plavecký hrad

Výstup na Plavecký hrad

 Vo štvrtok 21. septembra 2023 sme zorganizovali pre prijímateľov sociálnej služby všetkých zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja nultý ročník „výstupu na Plavecký hrad“. Akcie sa zúčastnilo 12 zariadení. Počasie nám prialo, až na vietor, čo je ale pre Plavecké Podhradie typické.

Tento rok sme akciu pre zariadenia zorganizovali ako skúšku, či táto turistická aktivita prijímateľov našich zariadení osloví  a budeme v nej pokračovať...  

Výstup na Plavecký hrad je pre našich prijímateľov dosť náročný, a to  vzhľadom na terén. Dôležité je preto neurčovať tempo. Tempo si určuje každý sám, alebo spolu so svojím doprovodom. A práve preto je táto akcia jedinečná! Niektorí siahali až na dno svojich síl, ale túru zvládli. Na hrade každého čakala sladká odmena a po zostupe z hradu chutné občerstvenie – grilované špekáčky a klobásky, čapovaná kofola, chutná kávička a sladkosť.

Turistov, ktorí zdolali Plavecký hrad, vítali pri kultúrnom dome v Plaveckom Podhradí ako víťazov – potleskom a srdečnými objatiami. Tu sa podávalo vytúžené občerstvenie.

Pri odchode domov všetci naši kamaráti z iných zariadení ďakovali za príjemne strávený deň a tešili sa na ďalší rok.

A preto „výstup na Plavecký hrad“ sa v našom zariadení stane od budúceho roka tradíciou. Využijeme atraktivitu prostredia, historickú dominantu Plaveckého hradu a budeme hľadať spôsob, aby si Plavecký hrad užili aj imobilní, prípadne ťažko mobilní prijímatelia sociálnej služby. Tešíme sa na organizáciu 1. ročníka výstupu na Plavecký hrad v roku 2024.

  

Edita Kruzslíková – riaditeľka ZSS Pod hradom, Plavecké Podhradie