Hotline: Ing. Edita Kruzslíková - riaditeľka, mobil 0903 421 219
Email: riaditelka@dsspp.sk

Župné športové hry pre seniorov v ZSS Rosa

Dňa 23.9.2023 sa štyria naši seniorskí prijímatelia ZSS Plavecké Podhradie zúčastnili X. ročníka Župných športových hier pre seniorov o putovný pohár predsedu Bratislavského samosprávneho kraja Juraja Drobu, ktoré sa konali v ZSS Rosa v Bratislave.

Seniori boli zapojení v 4 - členných družstvách do zábavných športových disciplín:

  • Štafetová chôdza
  • Hod do basketbalového koša
  • Hod šípkami
  • Florbalová streľba hokejkou na bránku
  • Hlavolam
  • Chôdza loptičkou cez prekážky
  • Kvíz o Bratislavskom kraji

I napriek nepriazni počasia organizátori skvele stihli premiestniť stanovištia do budovy, kde žiarila priateľská nálada, chuť súťažiť. Nechýbalo ani skvelé občerstvenie.

Aj keď sa nášmu tímu nepodarilo získať žiadne umiestnenie, každý dostal medailu a drobné prezenty ako poďakovanie za účasť a najmä snahu. Odchádzali sme s dobrým pocitom a krásnymi zážitkami.

Veď predsa „ NIE JE DôLEŽITÉ ZVÍŤAZIŤ, ALE ZÚČASTNIŤ SA“