Hotline: Ing. Edita Kruzslíková - riaditeľka, mobil 0903 421 219
Email: riaditelka@dsspp.sk

Dobré srdce

Ocenenie „Dobré srdce“

Nielen pojem, ale aj samotná myšlienka sa niesla dňa 21. septembra Starou tržnicou v Bratislave, kde boli ocenení „ Národnou cenou starostlivosti „ odbornou komisiou nominovaní pracovníci sociálnych služieb za ich dlhoročnú prácu, za prínos a zveľadenie kvality v sociálnej oblasti. Medzi nominovanými bola aj naša kolegyňa  pani Mgr. Helena Chudjaková. Keď sa zamyslíme nad významom pojmu „ Dobré srdce“, tak  to je presne to, čo našu Helenku vystihuje. Žena s veľkým SRDCOM, ktorá od roku 2011 rozdáva lásku a sociálne cítenie v našom zariadení. Okrem práce s prijímateľmi sa pani Helenka venuje aj písaniu projektov, vďaka ktorým sa  pričinila o zveľadenie a rozvoj nášho zariadenia. Aj keď Helenka nebola vo svojej kategórii víťazkou , už len to, že bola vybraná medzi tri kandidátky, je pre ňu a pre nás víťazstvom.  Helenka je navždy naša „ víťazka“ , a to za reprezentáciu nášho zariadenia a za jej „ Dobré srdce“ Helenka ĎAKUJEME a GRATULUJEME!

 

Všetci zo ZSS Pod hradom