Hotline: Ing. Edita Kruzslíková - riaditeľka, mobil 0903 421 219
Email: riaditelka@dsspp.sk

Krivé zrkadlá

Deň krivých zrkadiel

 

Dňa 30. 08. 2021 sme sa zúčastnili: „ Dňa krivých zrkadiel“, ktorý bol spojený s oceňovaním umelcov - účastníkov Výtvarného salónu ZPMP v SR 2020. Bol to pre nás po dlhej dobe výnimočný deň, pretože konečne sme sa mohli stretnúť so svojimi kamarátmi z iných zariadení, vyskúšať si svoje zručnosti pri jednotlivých tvorivých stanovištiach a byť dokonca odmenený za svoje aktivity. Bol to veľký deň aj pre našu pani Moniku, ktorá dostala diplom a odmenu  za svoju súťažnú výtvarnú prácu. Z ocenenia mala veľkú radosť.

Atmosféra medzi účastníkmi bola vynikajúca. Veľká pochvala patrí organizátorom.

Ďakujeme za pozvanie a tešíme sa na budúci rok.

Prijímatelia sociálnej služby zo ZSS Pod hradom v Plaveckom Podhradí