Hotline: Ing. Edita Kruzslíková - riaditeľka, mobil 0903 421 219
Email: riaditelka@dsspp.sk

Naši jubilanti

Naše jubilantky

 

Pri príležitosti životného jubilea pani Márie – 75 rokov a pani Aurélie – 70 rokov nezabudol pán starosta Július Papán zablahoželať  aj našim prijímateľkám sociálnej služby k ich významnému životnému jubileu. Ako všetkým jubilantom obce – aj našim prijímateľkám podaroval bohatý darčekový kôš.

Tieto naše jubilantky sú tiež občiankami Plaveckého Podhradia a ZSS Pod hradom je ich jediným domovom a zamestnanci rodinou.

Darčekovému košu sa veľmi potešili a vyčaril  im úsmev na tvári.

Tešili sa, že si na ich životné jubileum spomenul aj pán starosta.

Pán starosta, patrí Vám veľké ĎAKUJEM.

 

Edita Kruzslíková

riaditeľka ZSS Pod hradom