Hotline: Ing. Edita Kruzslíková - riaditeľka, mobil 0903 421 219
Email: riaditelka@dsspp.sk

Ocenenie v sociálnej oblasti

Ocenenie v sociálnej oblasti

 

Bratislavský samosprávny kraj po ročnej pauze opäť pokračuje v krásnej tradícii – oceňovaní prijímateľov sociálnej služby, zamestnancov DSS, dobrovoľníkov a filantropov a zariadení  sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK za výnimočnú prácu a prínos v sociálnej oblasti. Veľmi ma teší, že za naše zariadenie – ZSS Pod  hradom boli ocenené 3 šikovné ženy. Za prijímateľky sociálnej služby to boli pani Lucia Švancarová a pani Darina Košťálová. V kategórii zamestnanec DSS bola ocenená kolegyňa Monika Slezáková, ktorá v zariadení pracuje od jeho vzniku, a to je už 16 rokov. V súčasnosti pracuje na pozícii inštruktorka sociálnej rehabilitácie.

Celá akcia bola pripravená veľkolepo v krásnom prostredí sociálneho podniku BIVIO, počnúc od prítomných hostí, programu, občerstvenia, cien, až po sprievodné slovo riaditeľky odboru sociálnych vecí na BSK – p. Marici Šikovej.

Všetci, ktorí sme sa na tejto akcii zúčastnili sme mali pocit výnimočnosti – nezávisle na tom, či sme alebo nie sme ocenení. Výnimočnosť sme cítili už len tým, že pracujeme v sociálnej oblasti, ktorej práve v tento deň bola  venovaná toľká pozornosť, úcta a vďaka.

Úprimne všetkým trom dámam gratulujem a verím, že pocit výnimočnosti a radosti z tohto dňa budú v sebe nosiť čo najdlhšie.

https://bratislavskykraj.sk/dnes-sme-udelili-ocenenia-v-socialnej-oblasti/

 

 

 

Edita Kruzslíková

riaditeľka