Hotline: Ing. Edita Kruzslíková - riaditeľka, mobil 0903 421 219
Email: riaditelka@dsspp.sk

Poďakovanie

Poďakovanie

 Ďakujeme Františkovi Košarišťanovi za „obrovský“ darčekový kôš, ktorý nám daroval! Urobil nám veľkú radosť. GRATULUJEME mu za ocenenie, ktoré získal za filantropiu a jednou z cien bol práve tento darčekový kôš. Na ocenenie ho nominovali kamaráti z CSS prof. Karola Matulaya a ich nominácia bola úspešná. Ešte raz – VĎAKA. 

 

Prijímatelia a zamestnanci ZSS Pod hradom