Hotline: Ing. Edita Kruzslíková - riaditeľka, mobil 0903 421 219
Email: riaditelka@dsspp.sk

Výlet na Myjavu a Bradlo

História SNR a výlet na Bradle

Pre prijímateľov, ktorý mali záujem navštíviť NR SR v rámci „Dňa otvorených dverí“ sme vymysleli náhradnú alternatívu. Dňa 16.7 2021 sme navštívili Múzeum SNR v Myjave, kde sme sa vrátili späť do minulosti a pripomenuli si udalosti od vzniku 1. Slovenskej republiky po súčasnosť. Dozvedeli sme sa niečo z našej  histórie a mohli sme na vlastné oči vzhliadnuť a  dotknúť sa miest, kde sa začala písať politická história nášho štátu.  Cestou sme navštívili aj pietne miesto „ Najväčšieho Slováka“ Mohylu Milana Rastislava Štefánika v Brezovej pod Bradlom, kde sme spolu strávili nezabudnuteľné chvíle a momenty, ktoré ostanú navždy v srdciach zúčastnených klientov.