Hotline: Ing. Edita Kruzslíková - riaditeľka, mobil 0903 421 219
Email: riaditelka@dsspp.sk

Výstava obrazov

Každé umenie reprezentuje dnešnú dobu.“
Práve slovami historika umenia a kurátora Ľuboslava Mózu môžeme nazvať výstavu diel grafickej a keramickej dielne nášho zariadenia, ktorú sme slávnostne otvárali v pondelok 18.októbra 2021 v priestoroch Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím v Bratislave. Naša výstava sa konala pod záštitou komisárky pani Zuzany Stavrovskej, ktorá úvodným slovom otvorila vernisáž. Svojimi príhovormi nás povzbudili okrem našej pani riaditeľky Edity Kruzslíkovej aj zástupcovia nášho zriaďovateľa - podpredsedovia Bratislavského samosprávneho kraja pán Mikuláš Krippel a pán Juraj Štekláč.

Na záver sa k nám prihovoril už spomínaný pán Ľuboslav Móza, ktorý zhodnotil práce našich prijímateľov a pozitívne ich povzbudil do ďalšej tvorby. Po príhovoroch si mohli všetci hostia pozrieť jednotlivé vystavené diela, ktoré si mohli zároveň aj zarezervovať, v prípade záujmu o ich kúpu. Po ukončení výstavy si môžu nimi spríjemniť svoj domov, prípadne urobiť niekomuradosť.
Výstava potrvá do 23. decembra 2021 a je prístupná verejnosti každý pracovný deň, počas úradných hodín Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím. Všetci ste srdečné vítaní!

PhDr. Tomáš Bečár , PhD.