Hotline: Ing. Edita Kruzslíková - riaditeľka, mobil 0903 421 219
Email: riaditelka@dsspp.sk

Obstarávateľ
Názov: DSS Plavecké Podhradie
IČO: 307 982 81
Zmluvný partner
Názov: Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
IČO: 30854687
Adresa: Špitálska 6, 814 55 Bratislava
Detailné informácie
Číslo dokumentu: 3/2020
Predmet plnenia: Zmluva o deinštitucionalizácii DSS
Dátum podpisu: 19.02.2020
Dátum zverejnenia: 19.02.2020
Celková hodnota: 0,00 € (s DPH)