Hotline: Ing. Edita Kruzslíková - riaditeľka, mobil 0903 421 219
Email: riaditelka@dsspp.sk

Obstarávateľ
Názov: DSS Plavecké Podhradie
IČO: 307 982 81
Zmluvný partner
Názov: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
IČO: 35815256
Adresa: Mlynské Nivy 44C, 825 11 Bratislava
Detailné informácie
Číslo dokumentu: 1/2021
Predmet plnenia: Dodávka plynu
Dátum podpisu: 19.01.2021
Dátum zverejnenia: 19.01.2021
Celková hodnota: 0,00 € (s DPH)