Hotline: Ing. Edita Kruzslíková - riaditeľka, mobil 0903 421 219
Email: riaditelka@dsspp.sk

Obstarávateľ
Názov: DSS Plavecké Podhradie
IČO: 307 982 81
Zmluvný partner
Názov: Luka Team s.r.o
IČO: 44199902
Adresa: 1. mája 2379/43, 901 01 Malacky
Detailné informácie
Číslo dokumentu: 4/2022
Predmet plnenia: Výkon technika BOZP
Dátum podpisu: 03.01.2022
Dátum zverejnenia: 03.01.2022
Celková hodnota: 5 000,00 € (s DPH)