Hotline: Ing. Edita Kruzslíková - riaditeľka, mobil 0903 421 219
Email: riaditelka@dsspp.sk

Obstarávateľ
Názov: DSS Plavecké Podhradie
IČO: 307 982 81
Zmluvný partner
Názov: Telecom Alarm s.r.o.
IČO: 31349854
Adresa: Nevädzova 5, 821 01 Bratislava
Detailné informácie
Číslo dokumentu: 7/2022
Predmet plnenia: EPS - elektrická požiarna signalizácia
Dátum podpisu: 11.01.2022
Dátum zverejnenia: 11.01.2022
Celková hodnota: 0,00 € (s DPH)