Hotline: Ing. Edita Kruzslíková - riaditeľka, mobil 0903 421 219
Email: riaditelka@dsspp.sk

Obstarávateľ
Názov: DSS Plavecké Podhradie
IČO: 307 982 81
Zmluvný partner
Názov: NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.
IČO: 3597653
Adresa: Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava
Detailné informácie
Číslo dokumentu: 3/2018
Predmet plnenia: III: dôchodkový pilier
Dátum vystavenia: 01.11.2018
Dátum zverejnenia: 01.11.2018
Celková hodnota: 0,00 € (s DPH)