Hotline: Ing. Edita Kruzslíková - riaditeľka, mobil 0903 421 219
Email: riaditelka@dsspp.sk
Počet záznamov: 112
Číslo Predmet plnenia Dodávateľ Suma Dátum
4/2021 Počítačové služby Lukáš Ivančík - Litech 0,00 € 28.01.2021
Dodatok k zmluve 1/2022 počítačové služby Martin Hriš 0,00 € 31.01.2023
1/2024 Počítačové služby Martin Hriš 0,00 € 01.01.2024
5/2017 Potraviny Mabonex Slovakia s.r.o. 48 000,00 € 01.06.2017
3/2015 Potraviny a výrobky Mabonex Slovakia s.r.o. 48 000,00 € 29.06.2015
5/2019 Potraviny, pochutiny Mabonex Slovakia s.r.o. 48 000,00 € 15.04.2019
6/2018 Pracia chémia Diversey Slovensko spol. s r.o 6 000,00 € 06.12.2018
7/2017 Pracie prášky Diversey Slovensko spol. s r.o 6 000,00 € 01.07.2017
4/2020 Pracie prášky Diversey Slovensko spol. s r.o 0,00 € 20.10.2020
12/2022 Pracie prášky Diversey Slovensko spol. s r.o 6 000,00 € 15.02.2022
11/2019 Právne služby JUDr. Maroš Palík 0,00 € 23.09.2019
Prílohy k zmluve 9/2022 Prílohy k špecializovanému zariadeniu GENESIS POZEMNÉ STAVBY s.r.o. 0,00 € 11.02.2022
1/2018 Revízia výťahov Elvyt spol. s r.o. 900,00 € 01.04.2018
3/2017 Rukavice a dezinfekčné prostriedky Sophia - RF s.r.o. - Lekáreň Sophia 6 000,00 € 01.06.2017
27/2022 Schodisková plošina Liftega s.r.o. 12 840,00 € 02.11.2022
21/2022 servisná prehliadka kotlov Johnson Control International s.r.o. 1 614,00 € 29.06.2022
28/2022 Servisná zmluva na schodiskový výťah Liftega s.r.o. 214,80 € 02.11.2022
10/2019 servisné prehliadky kotlov, detektorov úniku plynu JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL spol. s r.o. 1 536,00 € 19.07.2019
10/2017 Služby technika bezpečnosti pri práci Luka Team s.r.o 1 000,00 € 11.12.2017
9/2017 Služby technika požiarnej ochrany Miroslav Sloboda M.S. - TPO 1 000,00 € 11.12.2017
5/2022 Služby technika požiarnej ochrany Miroslav Sloboda M.S. - TPO 5 000,00 € 03.01.2022
16/2022 Špecializované zariadenie dodatok č. 1 GENESIS POZEMNÉ STAVBY s.r.o. 195 575,04 € 02.05.2022
1/2022 Správa a servis PC Martin Hriš 1 440,00 € 11.01.2022
2/2020 Správa a servis výpočtovej techniky Lukáš Ivančík - Litech 0,00 € 16.03.2020
26/2023 Sprchový kút Robert Slezík - JANA&ROSL 700,00 € 20.12.2023
9/2022 Stavebné práce - špecializované zariadenie GENESIS POZEMNÉ STAVBY s.r.o. 178 574,64 € 11.02.2022
10/2022 Stavebný dozor pri stavebných prácach ŠZ JURKOVIČ STAV s.r.o. 3 700,00 € 11.02.2022
1/2020 Stravné lístky DOXX - Stravné lístky 4 205,34 € 29.01.2020
3/2021 Stravné lístky DOXX - Stravné lístky 0,00 € 26.01.2021
8/2021 Stravné lístky Up Slovensko s.r.o. 2 815,05 € 05.05.2021