Hotline: Ing. Edita Kruzslíková - riaditeľka, mobil 0903 421 219
Email: riaditelka@dsspp.sk

Objednávky


Obstarávateľ
Názov: DSS Plavecké Podhradie
IČO: 307 982 81
Zmluvný partner
Názov: Marketworld s.r.o.
IČO: 46395334
Adresa: I. Madácha 2792/4, 945 01 Komárno
Detailné informácie
Číslo dokumentu: 54/08/2019
Predmet plnenia: Šijaca mašina Singer
Dátum vystavenia: 05.08.2019
Dátum zverejnenia: 05.08.2019
Celková hodnota: 155,50 € (s DPH)