Hotline: Ing. Edita Kruzslíková - riaditeľka, mobil 0903 421 219
Email: riaditelka@dsspp.sk

Objednávky


Obstarávateľ
Názov: DSS Plavecké Podhradie
IČO: 307 982 81
Zmluvný partner
Názov: Drevona market s.r.o.
IČO: 50443003
Adresa: Výhonská 1, 835 10 Bratislava
Detailné informácie
Číslo dokumentu: 57/08/2020
Predmet plnenia: barová stolička
Dátum vystavenia: 01.08.2020
Dátum zverejnenia: 01.08.2020
Celková hodnota: 50,00 € (s DPH)