Hotline: Ing. Edita Kruzslíková - riaditeľka, mobil 0903 421 219
Email: riaditelka@dsspp.sk

Objednávky


Obstarávateľ
Názov: DSS Plavecké Podhradie
IČO: 307 982 81
Zmluvný partner
Názov: Ing. Ferdinand Vrablec
IČO: 30895855
Adresa: Ľ. Zúbka 1149/2, 901 01 Malacky
Detailné informácie
Číslo dokumentu: 22/04/2019
Predmet plnenia: koše na prádlo
Dátum vystavenia: 10.04.2019
Dátum zverejnenia: 10.04.2019
Celková hodnota: 47,40 € (s DPH)