Hotline: 0915 930 025 Mgr. Winklerová Katarína
Email: riaditelka@dsspp.sk

Objednávky


Obstarávateľ
Názov: DSS Plavecké Podhradie
IČO: 307 982 81
Zmluvný partner
Názov: Miroslav Borecký ml.
IČO: 46661891
Adresa: 086 04 Kružlov 140
Detailné informácie
Číslo dokumentu: 30/05/2019
Predmet plnenia: servírovací vozík
Dátum vystavenia: 07.05.2019
Dátum zverejnenia: 07.05.2019
Celková hodnota: 132,95 € (s DPH)