Hotline: Ing. Edita Kruzslíková - riaditeľka, mobil 0903 421 219
Email: riaditelka@dsspp.sk

Objednávky


Obstarávateľ
Názov: DSS Plavecké Podhradie
IČO: 307 982 81
Zmluvný partner
Názov: Knoss s.r.o.
IČO: 311427162
Adresa: 906 35 Plavecký Mikuláš 307
Detailné informácie
Číslo dokumentu: 135/11/2021
Predmet plnenia: Úprava priestorov zácvikovej kuchynky
Dátum vystavenia: 02.11.2021
Dátum zverejnenia: 02.11.2021
Celková hodnota: 5 926,34 € (s DPH)