Hotline: Ing. Edita Kruzslíková - riaditeľka, mobil 0903 421 219
Email: riaditelka@dsspp.sk

Obstarávateľ
Názov: DSS Plavecké Podhradie
IČO: 307 982 81
Zmluvný partner
Názov: Miroslav Sloboda M.S. - TPO
IČO: 44360355
Adresa: Na Rádku 101/3, 906 36 Rohožník
Detailné informácie
Číslo dokumentu: 9/2017
Predmet plnenia: Služby technika požiarnej ochrany
Dátum podpisu: 11.12.2017
Dátum zverejnenia: 11.12.2017
Celková hodnota: 1 000,00 € (s DPH)