Hotline: Ing. Edita Kruzslíková - riaditeľka, mobil 0903 421 219
Email: riaditelka@dsspp.sk
Počet záznamov: 104
Číslo Predmet plnenia Dodávateľ Suma Dátum
7/2021 Suché potraviny Mabonex Slovakia s.r.o. 48 000,00 € 15.04.2021
8/2021 Stravné lístky Up Slovensko s.r.o. 2 815,05 € 05.05.2021
9/2021 Maľovanie kuchyne a budovy č. 3-4 QUADRA SYNERGY s.r.o. 6 756,80 € 07.06.2021
11/2021 Zapožičanie a odber dávkovačov Hagleitner hygiene Slovensko s.r.o. 0,00 € 29.06.2021
10/2021 Dodávka elektrickej energie ZSE Energia a.s. 0,00 € 06.07.2021
12/2021 Kancelárske potreby Slavomír Binčík - JUNIOR 6 000,00 € 01.10.2021
13/2021 Dodávka zeleniny a ovocia MS - ovocie zelenina s.r.o. 48 000,00 € 01.10.2021
14/2021 Mrazené výrobky - dodatok č. 1 Bidfood Slovakia s.r.o. 0,00 € 15.11.2021
15/2021 Mäso a mäsové výrobky Jakub Ilavský s.r.o. 48 000,00 € 01.12.2021
2/2022 Dávkovacie zariadenia pre kuchyňu Hagleitner hygiene Slovensko s.r.o. 0,00 € 03.01.2022
3/2022 Dohoda o zapožičaní o odbere Integral 2GO Hagleitner hygiene Slovensko s.r.o. 0,00 € 03.01.2022
4/2022 Výkon technika BOZP Luka Team s.r.o 5 000,00 € 03.01.2022
5/2022 Služby technika požiarnej ochrany Miroslav Sloboda M.S. - TPO 5 000,00 € 03.01.2022
6/2022 Stravné lístky . dodatok Up Dejeuner s.r.o. 0,00 € 03.01.2022
1/2022 Správa a servis PC Martin Hriš 1 440,00 € 11.01.2022
7/2022 EPS - elektrická požiarna signalizácia Telecom Alarm s.r.o. 0,00 € 11.01.2022
9/2022 Stavebné práce - špecializované zariadenie GENESIS POZEMNÉ STAVBY s.r.o. 178 574,64 € 11.02.2022
10/2022 Stavebný dozor pri stavebných prácach ŠZ JURKOVIČ STAV s.r.o. 3 700,00 € 11.02.2022
Prílohy k zmluve 9/2022 Prílohy k špecializovanému zariadeniu GENESIS POZEMNÉ STAVBY s.r.o. 0,00 € 11.02.2022
11/2022 Kontroly hasiacich prístrojov monte pbs s.r.o. 0,00 € 15.02.2022
12/2022 Pracie prášky Diversey Slovensko spol. s r.o 6 000,00 € 15.02.2022
8/2022 Vykonávanie prehliadok výťahu Elvyt spol. s r.o. 0,00 € 26.02.2022
16/2022 Špecializované zariadenie dodatok č. 1 GENESIS POZEMNÉ STAVBY s.r.o. 195 575,04 € 02.05.2022
20/2022 Dodatok č. 1 - suché potraviny Mabonex Slovakia s.r.o. 0,00 € 27.05.2022
21/2022 servisná prehliadka kotlov Johnson Control International s.r.o. 1 614,00 € 29.06.2022
22/2022 Dezinfekcia a rukavice Michal Repta - MRC 12 000,00 € 01.07.2022
24/2022 Supervízny kontrakt (dohoda) Mgr. Oľga Rajecová 0,00 € 22.08.2022
25/2022 Dodatok k zmluve - Orange Orange Slovensko a.s. 0,00 € 10.10.2022
26/2022 Čistiace prostriedky a drobéria Michal Repta - MRC 11 999,00 € 01.11.2022
27/2022 Schodisková plošina Liftega s.r.o. 12 840,00 € 02.11.2022