Hotline: Ing. Edita Kruzslíková - riaditeľka, mobil 0903 421 219
Email: riaditelka@dsspp.sk
Počet záznamov: 112
Číslo Predmet plnenia Dodávateľ Suma Dátum
10/2019 servisné prehliadky kotlov, detektorov úniku plynu JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL spol. s r.o. 1 536,00 € 19.07.2019
11/2019 Právne služby JUDr. Maroš Palík 0,00 € 23.09.2019
2/2015 Deratizácia Juraj Čerešník DD Chem. servis 360,00 € 30.04.2015
10/2022 Stavebný dozor pri stavebných prácach ŠZ JURKOVIČ STAV s.r.o. 3 700,00 € 11.02.2022
28/2022 Servisná zmluva na schodiskový výťah Liftega s.r.o. 214,80 € 02.11.2022
27/2022 Schodisková plošina Liftega s.r.o. 12 840,00 € 02.11.2022
10/2017 Služby technika bezpečnosti pri práci Luka Team s.r.o 1 000,00 € 11.12.2017
4/2022 Výkon technika BOZP Luka Team s.r.o 5 000,00 € 03.01.2022
2/2020 Správa a servis výpočtovej techniky Lukáš Ivančík - Litech 0,00 € 16.03.2020
4/2021 Počítačové služby Lukáš Ivančík - Litech 0,00 € 28.01.2021
5/2017 Potraviny Mabonex Slovakia s.r.o. 48 000,00 € 01.06.2017
15/2023 Suché potraviny Mabonex Slovakia s.r.o. 0,00 € 26.06.2023
20/2022 Dodatok č. 1 - suché potraviny Mabonex Slovakia s.r.o. 0,00 € 27.05.2022
5/2019 Potraviny, pochutiny Mabonex Slovakia s.r.o. 48 000,00 € 15.04.2019
7/2021 Suché potraviny Mabonex Slovakia s.r.o. 48 000,00 € 15.04.2021
3/2015 Potraviny a výrobky Mabonex Slovakia s.r.o. 48 000,00 € 29.06.2015
1/2022 Správa a servis PC Martin Hriš 1 440,00 € 11.01.2022
1/2024 Počítačové služby Martin Hriš 0,00 € 01.01.2024
Dodatok k zmluve 1/2022 počítačové služby Martin Hriš 0,00 € 31.01.2023
32016 Mäso a mäsové výrobky Masárstvo u Havelku s.r.o. 48 000,00 € 27.06.2016
6/2019 Mäso a mäsové výrobky Masárstvo u Havelku s.r.o. 48 000,00 € 01.06.2019
2/2024 Supervízny kontakt Mgr. Oľga Rajecová 0,00 € 15.01.2024
24/2022 Supervízny kontrakt (dohoda) Mgr. Oľga Rajecová 0,00 € 22.08.2022
8/2020 Dezinfekcia a rukavice Michal Repta - MRC 6 000,00 € 09.12.2020
26/2022 Čistiace prostriedky a drobéria Michal Repta - MRC 11 999,00 € 01.11.2022
4/2018 Drogéria Michal Repta - MRC 24 000,00 € 01.11.2018
22/2022 Dezinfekcia a rukavice Michal Repta - MRC 12 000,00 € 01.07.2022
7/2023 Zmluva o spolupráci Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 10 822,50 € 30.03.2023
6/2023 Zmluva o spolupráci Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 9 990,00 € 03.04.2023
5/2022 Služby technika požiarnej ochrany Miroslav Sloboda M.S. - TPO 5 000,00 € 03.01.2022