Hotline: Ing. Edita Kruzslíková - riaditeľka, mobil 0903 421 219
Email: riaditelka@dsspp.sk
Počet záznamov: 99
Číslo Predmet plnenia Dodávateľ Suma Dátum
10/2022 Stavebný dozor pri stavebných prácach ŠZ JURKOVIČ STAV s.r.o. 3 700,00 € 11.02.2022
28/2022 Servisná zmluva na schodiskový výťah Liftega s.r.o. 214,80 € 02.11.2022
27/2022 Schodisková plošina Liftega s.r.o. 12 840,00 € 02.11.2022
10/2017 Služby technika bezpečnosti pri práci Luka Team s.r.o 1 000,00 € 11.12.2017
4/2022 Výkon technika BOZP Luka Team s.r.o 5 000,00 € 03.01.2022
2/2020 Správa a servis výpočtovej techniky Lukáš Ivančík - Litech 0,00 € 16.03.2020
4/2021 Počítačové služby Lukáš Ivančík - Litech 0,00 € 28.01.2021
5/2017 Potraviny Mabonex Slovakia s.r.o. 48 000,00 € 01.06.2017
7/2021 Suché potraviny Mabonex Slovakia s.r.o. 48 000,00 € 15.04.2021
3/2015 Potraviny a výrobky Mabonex Slovakia s.r.o. 48 000,00 € 29.06.2015
20/2022 Dodatok č. 1 - suché potraviny Mabonex Slovakia s.r.o. 0,00 € 27.05.2022
5/2019 Potraviny, pochutiny Mabonex Slovakia s.r.o. 48 000,00 € 15.04.2019
1/2022 Správa a servis PC Martin Hriš 1 440,00 € 11.01.2022
Dodatok k zmluve 1/2022 počítačové služby Martin Hriš 0,00 € 31.01.2023
32016 Mäso a mäsové výrobky Masárstvo u Havelku s.r.o. 48 000,00 € 27.06.2016
6/2019 Mäso a mäsové výrobky Masárstvo u Havelku s.r.o. 48 000,00 € 01.06.2019
24/2022 Supervízny kontrakt (dohoda) Mgr. Oľga Rajecová 0,00 € 22.08.2022
26/2022 Čistiace prostriedky a drobéria Michal Repta - MRC 11 999,00 € 01.11.2022
8/2020 Dezinfekcia a rukavice Michal Repta - MRC 6 000,00 € 09.12.2020
22/2022 Dezinfekcia a rukavice Michal Repta - MRC 12 000,00 € 01.07.2022
4/2018 Drogéria Michal Repta - MRC 24 000,00 € 01.11.2018
7/2023 Zmluva o spolupráci Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 10 822,50 € 30.03.2023
6/2023 Zmluva o spolupráci Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 9 990,00 € 03.04.2023
5/2022 Služby technika požiarnej ochrany Miroslav Sloboda M.S. - TPO 5 000,00 € 03.01.2022
9/2017 Služby technika požiarnej ochrany Miroslav Sloboda M.S. - TPO 1 000,00 € 11.12.2017
11/2017 Hasiace prístroja monte pbs s.r.o. 20 000,00 € 12.12.2017
11/2022 Kontroly hasiacich prístrojov monte pbs s.r.o. 0,00 € 15.02.2022
1/2016 Ovocie a zelenina MS - ovocie zelenina s.r.o. 48 000,00 € 28.01.2016
7/2018 Zelenina a ovocie MS - ovocie zelenina s.r.o. 48 000,00 € 06.12.2018
13/2021 Dodávka zeleniny a ovocia MS - ovocie zelenina s.r.o. 48 000,00 € 01.10.2021