Hotline: Ing. Edita Kruzslíková - riaditeľka, mobil 0903 421 219
Email: riaditelka@dsspp.sk
Počet záznamov: 91
Číslo Predmet plnenia Dodávateľ Suma Dátum
7/2020 dodatok Dodávka energie ZSE Energia a.s. 0,00 € 18.12.2020
13/2017 Elektrická energia - dodatok ZSE Energia a.s. 49,90 € 19.12.2017
4/2016 Dodávka elektrickej energie ZSE Energia a.s. 39,90 € 19.12.2016
10/2021 Dodávka elektrickej energie ZSE Energia a.s. 0,00 € 06.07.2021
8/2021 Stravné lístky Up Slovensko s.r.o. 2 815,05 € 05.05.2021
6/2022 Stravné lístky . dodatok Up Dejeuner s.r.o. 0,00 € 03.01.2022
7/2022 EPS - elektrická požiarna signalizácia Telecom Alarm s.r.o. 0,00 € 11.01.2022
12/2017 Zabezpečenie požiarnej elektrickej signalizácie Telecom Alarm s.r.o. 18 000,00 € 19.12.2017
3/2019 III. dôchodkový pilier Tatra banka 0,00 € 31.01.2019
Dodatok .č 1 k zmluve č. 14/2019 maliarske a natieračské práce Šuba Alexander 670,00 € 12.12.2019
14/2019 Maliarske a natieračské práce Šuba Alexander 6 710,00 € 02.12.2019
2/2018 III. dôchodkový pilier Stabilita, d.d.s., a.s. 0,00 € 05.10.2018
3/2017 Rukavice a dezinfekčné prostriedky Sophia - RF s.r.o. - Lekáreň Sophia 6 000,00 € 01.06.2017
8/2017 Dodávka plynu Slovenský plynárenský priemysel a.s. 0,00 € 11.12.2017
1/2021 Dodávka plynu Slovenský plynárenský priemysel a.s. 0,00 € 19.01.2021
5/2018 Kancelárske potreby Slavomír Binčík - JUNIOR 6 000,00 € 01.12.2018
12/2021 Kancelárske potreby Slavomír Binčík - JUNIOR 6 000,00 € 01.10.2021
13/2019 Pečivo, chlieb a pekárske výrobky Senické a skalické pekárne a.s. 48 000,00 € 01.11.2019
6/2020 Pekárske výrobky Senické a skalické pekárne a.s. 40 000,00 € 01.11.2020
4/2015 Pekárenské výrobky Senické a skalické pekárne a.s. 48 000,00 € 29.06.2015
5/2015 Mrazené výrobky Ryba Žilina spol. s r.o. 48 000,00 € 31.08.2015
12/2019 Mrazené a chladené výrobky, vajcia Ryba Žilina spol. s r.o. 48 000,00 € 01.11.2019
9/2021 Maľovanie kuchyne a budovy č. 3-4 QUADRA SYNERGY s.r.o. 6 756,80 € 07.06.2021
2/2017 Mobilné telefóny Orange Slovensko a.s. 100,00 € 07.03.2017
4/2017 Mobilný telefón 0905 930 025 Orange Slovensko a.s. 179,00 € 16.05.2017
2/2021 Dodatok Orange Orange Slovensko a.s. 0,00 € 12.01.2021
5/2021 Dodatok k orange zmluve Orange Slovensko a.s. 0,00 € 09.03.2021
25/2022 Dodatok k zmluve - Orange Orange Slovensko a.s. 0,00 € 10.10.2022
7/2019 Mobilný telefón pre kuchyňu Orange Slovensko a.s. 42,00 € 10.07.2019
2/2019 Mobilný telefón Orange Slovensko a.s. 150,00 € 31.01.2019