Hotline: Ing. Edita Kruzslíková - riaditeľka, mobil 0903 421 219
Email: riaditelka@dsspp.sk
Počet záznamov: 112
Číslo Predmet plnenia Dodávateľ Suma Dátum
6/2023 Zmluva o spolupráci Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 9 990,00 € 03.04.2023
7/2023 Zmluva o spolupráci Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 10 822,50 € 30.03.2023
23/2023 Zmluva o prenájme domu na ZPB Foltýnek Martin , Katarína Foltýnková, Ferdinand Foltýnek 0,00 € 01.12.2023
3/2020 Zmluva o deinštitucionalizácii DSS Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR 0,00 € 19.02.2020
7/2018 Zelenina a ovocie MS - ovocie zelenina s.r.o. 48 000,00 € 06.12.2018
1/2015 Zdravotná služba Falck Healthcare a.s. 290,00 € 25.02.2015
11/2021 Zapožičanie a odber dávkovačov Hagleitner hygiene Slovensko s.r.o. 0,00 € 29.06.2021
12/2017 Zabezpečenie požiarnej elektrickej signalizácie Telecom Alarm s.r.o. 18 000,00 € 19.12.2017
2/2010 Vývoz komunálneho odpadu Obec Plavecké Podhradie 0,00 € 29.08.2010
8/2022 Vykonávanie prehliadok výťahu Elvyt spol. s r.o. 0,00 € 26.02.2022
9/2020 Vykonávanie praxe BM centrum s.r.o. 0,00 € 04.12.2020
4/2022 Výkon technika BOZP Luka Team s.r.o 5 000,00 € 03.01.2022
30/2022 Vybavenie ŠZ SPEKTRIADA O.Z 3 000,00 € 28.11.2022
24/2022 Supervízny kontrakt (dohoda) Mgr. Oľga Rajecová 0,00 € 22.08.2022
2/2024 Supervízny kontakt Mgr. Oľga Rajecová 0,00 € 15.01.2024
Dodatok k zmluve č. 24/2022 Supervízie Oľga Rajecová 0,00 € 10.02.2023
7/2021 Suché potraviny Mabonex Slovakia s.r.o. 48 000,00 € 15.04.2021
15/2023 Suché potraviny Mabonex Slovakia s.r.o. 0,00 € 26.06.2023
6/2022 Stravné lístky . dodatok Up Dejeuner s.r.o. 0,00 € 03.01.2022
Dodatok k zmluve č. 1/2019 Stravné lístky - zmena na dobu určitú DOXX - Stravné lístky 3,83 € 02.12.2019
1/2020 Stravné lístky DOXX - Stravné lístky 4 205,34 € 29.01.2020
3/2021 Stravné lístky DOXX - Stravné lístky 0,00 € 26.01.2021
8/2021 Stravné lístky Up Slovensko s.r.o. 2 815,05 € 05.05.2021
2/2023 Stravné lístky Up Dejeuner s.r.o. 0,00 € 23.01.2023
3/2024 Stravné lístky Up Dejeuner s.r.o. 0,00 € 01.01.2024
10/2022 Stavebný dozor pri stavebných prácach ŠZ JURKOVIČ STAV s.r.o. 3 700,00 € 11.02.2022
9/2022 Stavebné práce - špecializované zariadenie GENESIS POZEMNÉ STAVBY s.r.o. 178 574,64 € 11.02.2022
26/2023 Sprchový kút Robert Slezík - JANA&ROSL 700,00 € 20.12.2023
2/2020 Správa a servis výpočtovej techniky Lukáš Ivančík - Litech 0,00 € 16.03.2020
1/2022 Správa a servis PC Martin Hriš 1 440,00 € 11.01.2022