Hotline: Ing. Edita Kruzslíková - riaditeľka, mobil 0903 421 219
Email: riaditelka@dsspp.sk
Počet záznamov: 91
Číslo Predmet plnenia Dodávateľ Suma Dátum
3/2020 Zmluva o deinštitucionalizácii DSS Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR 0,00 € 19.02.2020
7/2018 Zelenina a ovocie MS - ovocie zelenina s.r.o. 48 000,00 € 06.12.2018
1/2015 Zdravotná služba Falck Healthcare a.s. 290,00 € 25.02.2015
11/2021 Zapožičanie a odber dávkovačov Hagleitner hygiene Slovensko s.r.o. 0,00 € 29.06.2021
12/2017 Zabezpečenie požiarnej elektrickej signalizácie Telecom Alarm s.r.o. 18 000,00 € 19.12.2017
2/2010 Vývoz komunálneho odpadu Obec Plavecké Podhradie 0,00 € 29.08.2010
8/2022 Vykonávanie prehliadok výťahu Elvyt spol. s r.o. 0,00 € 26.02.2022
9/2020 Vykonávanie praxe BM centrum s.r.o. 0,00 € 04.12.2020
4/2022 Výkon technika BOZP Luka Team s.r.o 5 000,00 € 03.01.2022
24/2022 Supervízny kontrakt (dohoda) Mgr. Oľga Rajecová 0,00 € 22.08.2022
7/2021 Suché potraviny Mabonex Slovakia s.r.o. 48 000,00 € 15.04.2021
6/2022 Stravné lístky . dodatok Up Dejeuner s.r.o. 0,00 € 03.01.2022
Dodatok k zmluve č. 1/2019 Stravné lístky - zmena na dobu určitú DOXX - Stravné lístky 3,83 € 02.12.2019
1/2020 Stravné lístky DOXX - Stravné lístky 4 205,34 € 29.01.2020
3/2021 Stravné lístky DOXX - Stravné lístky 0,00 € 26.01.2021
8/2021 Stravné lístky Up Slovensko s.r.o. 2 815,05 € 05.05.2021
10/2022 Stavebný dozor pri stavebných prácach ŠZ JURKOVIČ STAV s.r.o. 3 700,00 € 11.02.2022
9/2022 Stavebné práce - špecializované zariadenie GENESIS POZEMNÉ STAVBY s.r.o. 178 574,64 € 11.02.2022
2/2020 Správa a servis výpočtovej techniky Lukáš Ivančík - Litech 0,00 € 16.03.2020
1/2022 Správa a servis PC Martin Hriš 1 440,00 € 11.01.2022
16/2022 Špecializované zariadenie dodatok č. 1 GENESIS POZEMNÉ STAVBY s.r.o. 195 575,04 € 02.05.2022
9/2017 Služby technika požiarnej ochrany Miroslav Sloboda M.S. - TPO 1 000,00 € 11.12.2017
5/2022 Služby technika požiarnej ochrany Miroslav Sloboda M.S. - TPO 5 000,00 € 03.01.2022
10/2017 Služby technika bezpečnosti pri práci Luka Team s.r.o 1 000,00 € 11.12.2017
10/2019 servisné prehliadky kotlov, detektorov úniku plynu JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL spol. s r.o. 1 536,00 € 19.07.2019
28/2022 Servisná zmluva na schodiskový výťah Liftega s.r.o. 214,80 € 02.11.2022
21/2022 servisná prehliadka kotlov Johnson Control International s.r.o. 1 614,00 € 29.06.2022
27/2022 Schodisková plošina Liftega s.r.o. 12 840,00 € 02.11.2022
3/2017 Rukavice a dezinfekčné prostriedky Sophia - RF s.r.o. - Lekáreň Sophia 6 000,00 € 01.06.2017
1/2018 Revízia výťahov Elvyt spol. s r.o. 900,00 € 01.04.2018