Hotline: Ing. Edita Kruzslíková - riaditeľka, mobil 0903 421 219
Email: riaditelka@dsspp.sk

Veľkonočné tvorenie

 Veľkonočné tvorenie

Ani sme sa nenazdali a po roku sme sa zase stretli so svojimi kamarátmi zo zariadení sociálnych služieb bratislavského kraja pri vytváraní veľkonočných ozdôb. Tohto roku sme okrem dielní v ktorých si mohli prijímatelia vymaľovať veľkonočné ozdoby z keramiky, ozdobiť veľkonočné  medovníky pripravili aj ikebany.

S prijímateľmi sociálnych služieb zo ZSS Pod hradom sme nazbierali prvé jarné rozkvitajúce vetvičky, nastrihali a pripravili na aranžovanie ikebán pre našich kamarátov.

Každý si pre seba vytvoril originálnu veľkonočnú ikebanu so svojimi vlastnými výrobkami.  

Celé doobedie vládla príjemná a kamarátska atmosféra a bolo aj veľa radosti z tejto  kreatívnej práce.

Pri lúčení sme si všetci priali pokojné a veselé Veľkonočné sviatky.

Mgr. Helena Chudjaková